Magazyn

Kompleksowe
usługi logistyczne

Zapewniamy kompleksową obsługę magazynową, w zakres której wchodzi: przyjmowanie, składowanie, konfekcjonowanie towaru, wydawanie paczek, zawsze z zachowaniem najwyższych standardów kontroli jakości i ilości.

Dwa centra dystrybucji


– zawsze po drodze

Nasze magazyny zlokalizowane są w centrum kraju, w sąsiedztwie głównych arterii drogowych.

Obiekty,  którymi dysponujemy spełniają najwyższy standard dostępny na rynku (klasa A),

odpowiadają wymaganiom systemu HACCP i podlegają stałej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

10 000 m2

powierzchni

25 tys.

miejsc paletowych

10 – 12,5 m

maksymalna wysokość składowania

24 / 7

usługi przeładunkowe

Stały nadzór kamer

Ochrona 24/7

Posterunek ochrony

na terenie

Centrów Dystrybucji

Stały monitoring

temperatury i wilgotności


Aby zapewnić odpowiednie warunki składowanym produktom prowadzimy stały monitoring warunków otoczenia. Nasze obiekty magazynowe posiadają nowoczesną technologię pomiarową z wykorzystaniem rozwiązań IT, które zapewniają nam stały dostęp do aktualnych danych w zakresie temperatury i wilgotności panujących w magazynach.

WMS z dedykowanym

interfejsem


Dysponujemy systemem zarządzania magazynem, który daje nam możliwość szybkiej weryfikacji zasobów magazynowych z poziomu przeglądarki internetowej. Rozwiązanie to pozwala nam nie tylko sprawnie zarządzać logistyką magazynową, ale również doskonale sprawdza się w zakresie optymalizacji procesów magazynowych poprzez możliwość przesyłania dyspozycji przyjęcia i wydania towaru.

System nawigacji

Jungheinrich


Wdrożony system nawigacji magazynowej Jungheinrich optymalizuje ruch wózków, poprawiając efektywność procesów magazynowych. W połączeniu nawigacji z wózkami systemowymi, otrzymujemy optymalizację powierzchni magazynowej jak również zwiększamy bezpieczeństwo pracy.

Cross-docking


Cross-docking polega na przeładowaniu lub przepakowaniu towaru, a następnie jego bezpośredniej wysyłce z magazynu do odbiorcy bez konieczności dodatkowego składowania. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie ograniczyć koszt magazynowania towarów i jednocześnie zoptymalizować czas dostawy.

 

Zobacz więcej: Magazyn Cross Dock

Nawiąż
współpracę
już dziś

Magazyn

+48 570 300 302


Transport i spedycja

+48 29 742 29 88