Magazyn Cross Dock – składowanie towarów metodą Cross Docking

Metoda składowania towarów w magazynie cross dock

Jeśli zależy Państwu na krótkim czasie realizacji zamówień, pomóc w tym może nasz magazyn cross dock, w którym eliminujemy w łańcuchu dostaw etap obejmujący składowanie towarów. Wykorzystywany przez nas sposób dystrybucji ładunków to tzw. przeładunek kompletacyjny. Oznacza on, że dostarczany od dostawcy produkt zaraz po przyjęciu do magazynu jest przygotowywany i kierowany do dalszej wysyłki. W ten sposób skracamy czas realizacji zamówienia, a ładunek szybciej trafia do odbiorcy końcowego. Metoda cross docking stosowana jest na różnych etapach łańcucha dostaw. Objąć nią można np. surowce przekazywane na produkcję czy towary, które mają trafić do sklepów lub klientów.

Nasze powierzchnie magazynowe zlokalizowane są w centrum kraju w sąsiedztwie głównych arterii drogowych. To miejsca, gdzie następuje składowanie towarów, a także pełnią funkcję łącznika pomiędzy dostawcą a klientem. Przy zastosowaniu w nich metody cross docking doki przeładunkowe znajdują się na różnych, najczęściej przeciwległych ścianach magazynu, co usprawnia proces przekładania ładunków z jednego środka transportu na drugi. W międzyczasie dystrybuowany materiał może podlegać segregacji, kompletowaniu i przepakowaniu.

Na czym polega proces dystrybucji w magazynie cross-dock?

Do realizacji opisywanej tu metody cross-docking wykorzystujemy specjalny system zarządzania magazynem, który kontroluje i nadzoruje prawidłowy przebieg dostaw przesyłek. Sam proces polega na:

  • planowaniu przyjęć ładunków od dostawców,
  • odbiorze produktów oraz zarejestrowaniu ich wraz z kontrolą jakości,
  • konsolidacji zamówień i przygotowania ich do dalszej dystrybucji,
  • wysyłce do klientów.

Dzięki temu elastycznemu systemowi działania możliwa jest dynamiczna obsługa i dostawa towarów bez ich składowania. Dla kogo jest to najlepsze rozwiązanie? Z pewnością dla hurtowników, którym zależy na szybkim otrzymaniu zamówionych produktów w celu ich przekazania do punktów handlowych oraz importerów. Warto wykorzystać to, że nasze magazyny znajdują się w centrum kraju, blisko głównych arterii drogowych, oraz że dysponujemy dwoma nowoczesnymi centrami dystrybucji!

Nawiąż
współpracę
już dziś

Magazyn

+48 570 300 302


Transport i spedycja

+48 29 742 29 88